Geloven in gezondheid

Workshop gezond leven gezond geloven

Bij ESTA Health geloven we dat de mens door God is geschapen om te excelleren. Wij zijn gemaakt om gezond, creatief en vol energie door het leven te gaan. Ieder mens is bedoeld om de onvoorwaardelijke liefde van God te leren kennen en te weten dat hij of zij volkomen aanvaard en geaccepteerd is. En het is onze taak deze liefde ook weer door te geven aan onze medemens. De mens is gemaakt voor verbinding met God en met mensen. Toch zijn  veel mensen ziek, krachteloos en vermoeid in plaats van stralend en vol levenslust.  Ze gaan door het leven zonder te weten wat hun doel is.

In deze workshop gaan we samen op zoek naar wat Gods doel en bestemming is voor ons mensen in het algemeen, maar ook voor ons persoonlijk. Onderwerpen als identiteit, gebed, dankbaarheid komen aan de orde. Maar ook: wat zijn Gods adviezen over voeding, beweging, ademhaling en omgaan met stress.  Wij zijn bedoeld om te stralen en God heeft ons alles gegeven wat hiervoor nodig is. We hoeven het niet zelf te doen, God heeft ons zijn Geest gegeven en door die Geest hebben wij de potentie om te excelleren.

Efeze 1: 19 (HTB)
‘Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is die werkzaam is in ons die in Hem geloven’

Deze workshop is geschikt voor 15-20 personen.  De workshop duurt 2 uur.  Wil je deze workshop boeken voor een grotere groep, dan is dat mogelijk. Ook  kom ik graag (s)preken in je kerk, op een vrouwenochtend, je kring, alpha-cursus of misschien voor je vriendinnenclub. Wil je een ander onderwerp? Ik spreek o.a. graag over: Gods stem verstaan, gebed, Gods leiding in je leven, identiteit en roeping.