Privacy verklaring ESTA Health

Persoonlijke gegevens

ESTA Health hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van deze website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten je privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. ESTA Health verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Verzamelen van gegevens

Bij bezoek van deze website worden, net als bij elke website, IP-adressen van onze bezoekers verzameld. Deze worden niet opgeslagen. Wij maken gebruik van een contactformulier. De persoonsgegevens die de bezoeker via het formulier verzendt komen alleen in de mailbox info@praktijk-esta.nl terecht.

Doel en verwerking van gegevens

ESTA Health gebruikt de persoonsgegevens voor het leggen van contact om te komen tot een afspraak voor een intakegesprek. Daarnaast houden wij een clientendossier bij als er behandeling volgt na het intakegesprek. Voor het gebruik van de door ons verzamelde gegevens geldt dat we alleen de gegevens gebruiken die de client zelf actief achtergelaten heeft. ESTA Health verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden.

Bewaren van persoonsgegeven

ESTA Health bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens verzameld worden. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijn. De bewaartermijn eindigt 5 jaar na het laatste contact door ESTA Health met de client, tenzij wettelijk anders wordt bepaald.
In het cliënten dossier waar wij gebruik van maken staat in het kort beschreven wat er tijdens een een intake besproken is en welke afspraken er zijn gemaakt voordat er een behandeling of traject in wordt gegaan. Tevens wordt de voortgang van de behandeling hierin bijgehouden.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

We willen je erop wijzen dat je het recht hebt om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen of een kopie te krijgen. Dat kan na schriftelijk of elektronisch verzoek.

Wijzigingen Privacyverklaring

ESTA Health behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden je aan om deze privacyverklaring te lezen als je gebruikt maakt van onze website.

Contactgegevens

Met vragen kunt je altijd bij ons terecht. ESTA Health is te bereiken via de contactgegevens zoals vermeld op www.praktijk-esta.nl/contact.

PDF

Deze privacy verklaring is hier te openen en downloaden als PDF.